พิมพ์ฉลาก พิมพ์ฉลากสินค้า สติกเกอร์ตราสินค้า ราคาถูก อันดับต้นๆของเมืองไทย พิมพ์ฉลาก ยกให้ onestopprint

การชำระเงิน | Payment

เลขบัญชี ชื่อ
766-2-02153-3 นายประเดิมชัย เพ่งรุ่งเรืองวงษ์
การยืนยันการชำระเงิน
1. สามารถยืนยันทางอีเมล์ โดยวิธีการ Scan สำเนาใบโอนเงินหรือสลิบ ATM ระบุชื่อ/นามสกุล/ชื่อเว็บไซต์/จำนวนเงินที่โอนชำระ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ แล้วส่งมาที่ baikhao.p.p@hotmail.com
2. สามารถยืนยันทางโทรศัพท์ โดย ระบุชื่อ/นามสกุล/จำนวนเงินที่โอนชำระ พร้อมเบอร์โทรศัพท์
แล้วแจ้งมาที่หมายเลข 089-2050518, 034-372003
รายละเอียดสำหรับการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ชื่อผู้เสียภาษี : ใบข้าว โฟโต้แอนด์ปริ้นท์

ที่อยู่ : 113 ม.10 ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 1710100043022

เลขทะเบียนพาณิชย์ : 1710100043022

** กรณีที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี จะส่งให้หลังจากบริษัทฯ ได้รับหนังสือหักภาษีเรียบร้อยแล้ว

 Hot Line : 089-2050518, 084-3882923

 Tel: 034-372003

 Fax: 034-372003

 ID line : pinzy-eve

 ที่ตั้ง

     113 ม.10 ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130

 E-mail: baikhao.p.p@hotmail.com

Back to Top